logo

Koba-Sports

"Futbolli është pasioni i im"


Kjo është motoja e Kosove Bajramaj qe nga femirija e ti. Ai edhe tani si pronarë i KOBA Sports ja arrin që t’i
entuzjazmoj edhe të tjerët për këtë sport magjikë.
Por duhet cekur, se njohurija e Kosoves në laminë e sportit dhe marketingut janë me rëndesi dhe jo vetëm
entuzjazmi për futboll.
Për KOBA dhe partnerët e ti ka qualiteti i konsultimit lidhur me futbollin nje prioritetë te lartë. Për ta realizuar këtë
tentativë, ju ofrojm një bord qe ka kualifikim te lartë, bene punen profesionale dhe është njëkohësisht
futbolldashës.
Neve e zhvillojm në bashkëpunim me lojterët tonë një koncept individual, më qellim të realizimit të syimit tonë
kryesor, pra një karrierë te suksesëshme dhe afatgjate për klientat tonë.
KOBA i përkrah, ju ndihëmon dhe konzultohet më klientat e vetë gjdokohë dhe gjdokund dhe gjdorast.

 

IMPRESSUM | DESIGNED by studio67  &  stateART